Chim công, vương miện… là hình tượng của vị thần Hy Lạp nào?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

hình tượng: Mặt trời, đàn lia (lyre), cung và tên, quạ, cá heo, sói, thiên nga và loài chuột.

Gợi ý: Anh song sinh với Artemis.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 1

hình tượng: Rượu nho, dây trường xuân, ly rượu, hổ, báo đen, báo đốm, cá heo và dê.

Gợi ý: nam nhi của Zeus và công chúa thành Thebe Semele.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 3

hình tượng: Dùi cui, sư tử Nemea, cung, mũi tên.

Gợi ý: phụ thân mẹ là Zeus và Alcmene.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 5

hình tượng: Y hiệu (quyền trượng sở hữu hai con cái rắn quấn nhau), mũ và đôi dép sở hữu cánh, cò và rùa (thần từng tiêu dùng mai rùa để được phục vụ ra đàn lia).

Gợi ý: nam nhi của Zeus và tiên nữ Maia.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 7

hình tượng: tình nhân câu, chim chóc, táo, ong, thiên nga, mía và huê hồng.

Gợi ý: nữ giới của Zeus và Hải tinh Dione.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 9

hình tượng: Cú và cây olive.

Gợi ý: nữ giới của Zeus và Hải tinh (Oceanid) Metis.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 11

hình tượng: Ngựa, trườn đực, cá heo và cây đinh tía.

Gợi ý: con cái giữa của Cronus và Rhea. Anh của Zeus và là em của Hades.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 13

hình tượng: Chim công, quả lựu, vương miện, chim cu, sư tử và trườn chiếc.

Gợi ý: nữ giới út của Cronus và Rhea. Chị và vợ của Zeus.

Chim công, vương miện... là biểu tượng của vị thần Hy Lạp nào? - 15

Mộc Trà