Quan Âm Tu Viện viết pháp Tự Tại, kết thúc khóa An cư kiết hạ | Giác Ngộ Online

Rate this post

GNO – Ngày 9-8 (nhằm ngày 12-7-Nhâm Dần), theo Luật Tạng, chư tôn đức Quan Âm Tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã cử hành Pháp Từ tại chánh điện, kết thúc buổi lễ. . Mùa an cư kiết hạ của Phật đản 2566.

Chư Ni Trường Hạ Quan Âm lần lượt soạn bài Pháp Hoa Tự.

Ni Sư Thích Nữ Huệ Đức trụ trì Quan Âm Tu Viện, Bổn Sư Thiền Viện, Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Trí, Trú trì Quan Âm Tu Viện , sau đó là toàn bộ thực hành. Ni giả an cư theo bậc thứ tư.

Sau khi hoàn thành buổi lễ, đại chúng thành tâm mừng thọ Ni sư thêm một tuổi, sức khỏe và tu hành tăng thêm một tuổi.

Leave a Comment