Tại sao nông dân và hợp tác xã vẫn không được hưởng lợi dù xuất khẩu nông thủy sản tăng?

Rate this post

Từ sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua việc phát triển các sản phẩm OCOP, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, …

Luật Hợp tác xã sửa đổi cần nêu bật vai trò của hợp tác xã

Việc sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 phải giải quyết được những khó khăn, bất cập mà các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang gặp phải trong 10 năm qua áp dụng trong …

Băn khoăn với dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi 2012

Luật Hợp tác xã sửa đổi 2012 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến ​​lần thứ ba. Theo đó, có nhiều đóng góp để hoàn thành …

Leave a Comment