10 câu chuyện nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Rate this post

Kết nghĩa huấn luyện viên

Những năm cuối thời Đông Hán, Trương Giác phát động cuộc khởi nghĩa Hoàng Cần, quân triều đình hoảng sợ. Để có thể chống lại kẻ thù của Hoàng Cần, Thái tử U Châu là Lưu Yên buộc phải gửi lệnh chiêu mộ binh lính.

Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi tình cờ gặp nhau khi xem thông cáo, nhưng đều có chung chí hướng phụng sự đất nước nên cả ba cùng nhảy dù. Sau đó Trương Phi đưa Lưu Bị và Quan Vũ ra vườn đào sau nhà uống rượu, cuối cùng bái trời tại đây.


Doc Biao giận dữ

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-2

Khi Đốc Bưu đi tuần, Lưu Bị ra đón, rất khiêm tốn. Đốc Bưu quá kiêu ngạo, chỉ trích Lưu Bị giả danh Hoàng đế, khai man công trạng, bịa đặt tội “Huyện úy hại dân”, mưu hại thiên hạ.

Trương Phi sau khi biết chuyện đã kéo Đốc Bưu trói vào cột ngựa trước cổng huyện, quất nhiều nhát vào chân Độc Bưu. Sau đó Lưu Bị kịp thời đến lệnh cho Trương Phi ngăn cản, Độc Bưu nhân cơ hội chạy thoát.


Đang uống rượu bàn luận anh hùng, Lưu Bị giật mình đánh rơi đũa

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-3

Khi còn phải nương náu trong doanh trại quân Tào, Lưu Bị đã từng được Tào Tháo mời “uống rượu, thưởng mai”. Rượu giữa chừng, Tào Tháo hỏi Lưu Bị rằng: “Huyền Đức đã bôn ba bốn phương, chắc chắn biết anh hùng thời nay, xin chiếu cố”.

Lưu Bị nhắc đến hàng loạt cái tên như Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Cảnh Thắng, Tôn Sắc, Lưu Chương, … nhưng Tào Tháo đều gạt đi và nói rằng: “Anh hùng trên đời này, chỉ có anh hùng đại thần thôi.” và Cao đang ở đây! “

Lưu Bị nghe lời Tào Tháo, lập tức kinh hãi, đánh rơi cả đôi đũa trong tay. May mà có tiếng sét đánh ngang tai nên Lưu Bị giả vờ ung dung, cúi xuống nhặt đũa và nói: “Oa, thật là sốc, vừa nghe thấy chuyện này”. Cao hứng cười to: “Nam nhân cũng sợ sấm?”

Qua 5 màn, chém 6 tướng

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-4

Trong thời gian làm tù binh trong trại Tào, Quan Vũ đã từ chối mọi thiện chí của Tào Tháo, treo ấn từ quan rồi dẫn hai đại phu về Hà Bắc đoàn tụ với sư huynh Lưu Bị.

Trên đường đi, Quan Vũ phải lần lượt vượt qua 5 ải, chém chết 6 tướng của Tào Tháo là Khổng Tử, Mạnh Tần, Hàn Phục, Biện Tây, Vương Thục và Tần Kỳ.

Đại chiến Guandu

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-5

Năm 200 sau công nguyên, Tào Tháo bắt đầu dẫn quân tấn công Viên Thiệu, hai bên đối đầu tại Quan Độ. Tam quốc diễn nghĩa mô tả Viên Thiệu có 70 vạn quân, trong khi Tào Tháo chỉ có 70 vạn quân trong trận chiến này. Sau một hồi giằng co, Tào Tháo sắp hết lương muốn rút lui nhưng được Tuân Ưu khuyên nên tiếp tục nhẫn nại chờ biến cố.

Quả nhiên không lâu sau, Viên Thiệu không theo kế chia quân đánh Hứa Du của mưu lược Hứa Du, nên Hứa Du bỏ Viên Thiệu chạy theo Tào Tháo. Hứa Du đưa ra kế giúp Tào Tháo đốt lương thực của Viên Thiệu ở Ngô Triều, xoay chuyển tình thế, Viên Thiệu đại bại.

Uống rượu giết Hoa Hùng

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-6

Tào Tháo, Viên Thiệu và các chư hầu nước Lỗ phạt Đổng, đối mặt với Lữ Bố (lúc này vẫn phục Đổng Trác) tại Tỳ Thủy Quan. Thuộc hạ của Lữ Bố là Hoa Hùng tham chiến, giết nhiều tướng của chư hầu nước Lỗ, khiến liên minh nước Đông khiếp sợ, không ai dám ra đánh. Quan Vũ bước lên hỏi lấy đầu Hoa Hùng. Tào Tháo cho người rót rượu, Quan Vũ nói “Rượu đã rót, Quân Mộ sẽ về ngay!”

Không lâu sau liên minh kinh ngạc khi thấy Quan Vũ mang đầu Hoa Hùng về, Tào Tháo cũng phải đứng hình khi thấy chén rượu trên tay vẫn còn ấm.

Thảo luận Tam Cơ

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-7

Sau khi Từ Thứ rời đi, ông giới thiệu Gia Cát Lượng với Lưu Bị. Ba anh em Lưu – Quan – Trương liền đến Nam Đường Long Trung mời Gia Cát Lượng xuất trận.

Sau hai lần truy sát không thành, lần thứ ba Lưu Bị cuối cùng cũng gặp được Gia Cát Lượng. Lúc này, Gia Cát Lượng đang ngủ trong lều tranh. Trương Phi hết kiên nhẫn phóng hỏa đốt nhà nhưng Quan Vũ ngăn lại. Sau một giờ chờ đợi, Lưu Bị cuối cùng cũng có thể thỉnh cầu Gia Cát Lượng chỉ dạy, nghe nói Long Trung có biện pháp đối phó.

Cuộc chiến của Nho giáo

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-8

Vì liên minh Tôn – Lưu chống Tào, Gia Cát Lượng đích thân đến Sái Đường thuyết phục Tôn Quyền. Trong buổi chiêu đãi, Tôn Quyền còn mời những người mưu sĩ Đông Ngô đầu hàng, vừa để cho Gia Cát Lượng thấy Giang Đông có nhiều người tài giỏi, vừa để thử thách Gia Cát Lượng có thể làm được những gì trước các ý kiến. đầu hàng, do đó dẫn đến khẩu chiến giữa hai bên.

Sau khi chiến thắng quân Khổng Tước, lời nói cương quyết của Gia Cát Lượng cũng khiến Tôn Quân khâm phục, lệnh cho Chu Du dẫn quân cùng Lưu chống Tào.

Phản gián tiếp theo

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-9

Sau khi chiếm được Kinh Châu, Tào Tháo chiêu mộ các tướng lĩnh thông thạo thủy chiến, Sái Mạo, Trương Doãn huấn luyện thủy quân để phục vụ cho cuộc chiến chinh phạt Giang Đông. Cùng lúc đó, Tào Tháo cử Tưởng Cần, bạn cũ của Chu Du đến tìm hiểu thông tin và tư vấn cho chức Đại đô đốc của Đông Ngô.

Chu Du đã sớm thấy rõ ý đồ của Tào Tháo, lập tức làm theo, bày tiệc chiêu đãi bạn cũ, đưa Tưởng Cần đi thăm doanh trại quân Ngô. Nửa đêm, Chu Du giả bộ say rượu, đem Giang Cẩn Niên ngủ chung lều. Trước đó, Chu Du đã chuẩn bị sẵn một bức thư trên bàn, Giang Cần đứng dậy xem bức thư thì thấy đó là bức thư thỉnh cầu của Sái Mạo và Trương Doãn (Chu Du đóng giả).

Tưởng Cần có việc gấp nên nhanh chóng lẻn về bẩm báo với Tào Tháo. Tào Tháo tức giận, hạ lệnh cho quân chém ngay Sái Mạo và Trương Doãn. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Tào Tháo nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Chu Du, giết chết những người duy nhất thông thạo thủy chiến trong quân đội.

Liệt Hỏa Chi Bích, Gia Cát Lượng mượn gió đông.

10 chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hinh-10

Trước trận đại chiến Xích Bích, Tào Tháo nghe theo lời khuyên của Bàng Thống, dùng xích lớn buộc chặt các thuyền chiến lại với nhau để dám sóng trên sông, giúp quân sĩ cảm thấy như muốn đánh trận trực diện. đất.

Nhận thấy điều này, liên minh Tôn Quyền quyết định sử dụng kế hoạch tấn công hỏa lực. Tào Tháo tỏ ra liều lĩnh vì khi đó hướng gió hoàn toàn có lợi cho quân Tào nếu đối phương dùng hỏa công.

Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã lập đàn cầu gió Đông. Hoàng Cái trên sông bất ngờ nổi lửa tấn công chiến thuyền của Tào Tháo. Gió mạnh cộng với việc các tàu chằng chịt vào nhau khiến ngọn lửa lan rất nhanh. Đội quân hơn 70 vạn quân của Tào Tháo gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Bản thân Tào Tháo cũng suýt chết nếu không được Quan Vũ ở Hoa Dung Đảo tha mạng.

Leave a Comment