15 lần Disney lười biếng, tự ‘đạo ý tưởng’ của cơ bản đông đảo mình

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Để tiết kiệm thời kì, những họa sĩ của Disney tận dụng luôn những tập phim từng chiếu, chỉ thay đổi ngoại hình mang đến nhân vật.

Robin Hood (1973) – Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn (1937)

Robin Hood (1973) và The Jungle Book (1967)

101 chú chó đốm (1961) và The Jungle Book (1967)

The Sword in the Stone (1963) và The Jungle Book (1967)

101 chú chó đốm (1961) và The Sword in the Stone (1963)

The Sword in the Stone (1963) và The Truth About Mother Goose (1957)

Winnie the Pooh (1977) và The Jungle Book (1967)

The Princess and the Frog (2009) và The Sword in the Stone (1963)

Alice in Wonderland (1951) và Pinocchio (1940)

The Jungle Book (1967) và The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)

Người đẹp ngủ trong rừng (1959) – Người đẹp và quái thú (1991)

Thúy Anh (Theo Brightside)

Leave a Reply

Your email address will not be published.