Top 10 32 que quan am được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

5/5 - (1 vote)
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những 32 que quan am dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Quẻ xăm trung kiết là gì? Tìm hiểu 32 quẻ quan thế âm bồ tát

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(353 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Xin xăm Quan Âm Bồ Tát linh quẻ hỏi việc – Tượng Phật Trần Gia

 • Tác giả: Xin
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1837 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Quẻ số 32 – Quan Âm Linh Xâm – Hệ thống Cổ Học

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1773 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Số 32 – Xâm Trung 前程査察定無疑石中藏玉有誰知一朝良匠分明剖始覺安然碧玉期 * Âm: Tiền trình tra sát định vô nghi. Thạch trung tàng ngọc hữu thùy tri

Xem ngay

4.Bản in 32 quẻ quan thế âm – 123doc

 • Tác giả: Bản
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1176 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Gieo Quẻ Quan Âm – Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Quẻ – Vansu.net

 • Tác giả: Gieo
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(852 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: May mắn được phật Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho 32 quẻ thượng linh, hễ xem là thấy ngay sự cát hung họa phác nhân tiền. Những vần thơ trong thẻ là lời khuyên, …

Xem ngay

6.[PDF] QUẺ QUÁN ÂM – saigontre

 • Tác giả: [PDF]
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1629 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: QUẺ QUÁN ÂM. Tử kim trăm ức pháp – thân sanh,. Áo trắng ba mươi hai diệu tướng thành. Cúi lạy Viên – Thông Tự – Tại Phật. Phổ Ðà cảm ứng, Ðấng lòng thành.

Xem ngay

7.Quẻ Quán-Âm Bồ Tát – TUVILYSO.net

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(511 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Cầu xin Bồ-Tát linh ứng cho đệ tử chiếm đặng một quẻ trong 32 quẻ, hầu biết hung kiết lẽ nào. ” *Kế lấy 5 đồng tiền ( đồng xu cũng đặng )đưa qua lại trên khói …

Xem ngay

8.Tất tần tật thông tin về 32 quẻ xăm Quan Âm – Trinh Chính Stone

 • Tác giả: Tất
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1312 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.32 Quẻ Của Đức Phật Quan Thế Âm – Pnin | Lazada.vn

 • Tác giả: 32
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1203 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 32 Quẻ Của Đức Phật Quan Thế ÂmTác giả: Hứa Chân Quân207 TrangNgẫm xưa nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ: Mưu …

Xem ngay

10.Xem bói 32 Quẻ Quan Âm Online – Chuyennghiep.vn

 • Tác giả: Xem
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(649 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: XEM BÓI 32 QUẺ QUAN ÂM. (Nhập thông tin rồi click vào đài sen để xin quẻ. Thành tâm xin mới linh nghiệm). Nhập thông tin cá nhân.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về 32 que quan am trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment