6 nội dung chính trong việc trình lại Đồ án Quy hoạch điện VIII

Rate this post

Theo đó, nội dung là rà soát các dự án điện than, điện khí; các dự án điện mặt trời; các chỉ tiêu về điện tại Nghị quyết 55-NQ / TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ cấu nguồn đến năm 2030 trong Quy hoạch điện VIII; về cơ chế chuyển tiếp các dự án điện gió, điện mặt trời và quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và các khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

Năng lượng mặt trời là một trong những điểm nổi bật của trìy lại này.  Hình minh họa
Điện mặt trời là một trong những điểm nổi bật của báo cáo này. Hình minh họa

Không có rủi ro pháp lý

Liên quan đến việc rà soát các dự án nhiệt điện than và khí, Bộ Công Thương cho biết, một số dự án nhiệt điện than và khí (tổng công suất 14.120MW nhiệt điện than và 1.500MW nhiệt điện khí) không nằm trong diện dự thảo Quy chế. Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công Thương báo cáo rõ tại Văn bản số 412 / BCT-ĐL ngày 22/7/2022, trên cơ sở đề xuất của các địa phương và kiến ​​nghị của chủ đầu tư. Do đó, về cơ bản không có rủi ro pháp lý.

“Một số khoản chi các tổng công ty nhà nước đã chi để khảo sát lập dự án đầu tư, tổng công ty chịu trách nhiệm xử lý theo quy định” – Báo cáo cũng nêu rõ.

Đối với các dự án điện mặt trời, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục cho phép triển khai để đưa vào vận hành giai đoạn đến năm 2030, các dự án / bộ phận dự án đã có quy hoạch, được chủ đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động. tổng công suất khoảng 2.428,42MW.

“Việc đẩy lùi các dự án này sau năm 2030 có thể gặp các vấn đề về an ninh trật tự xã hội, rủi ro pháp lý và chi phí bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” – Báo cáo nêu cụ thể. thân hình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các dự án này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng, bám sát khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải phóng công suất của lưới điện; tuân thủ cơ chế giá điện tại thời điểm vận hành, chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án theo cơ chế đã được phê duyệt.

Trong thời gian tới, nếu cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các dự án này được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030, tổng công suất toàn hệ thống đến năm 2030 khoảng 148.358,5MW đối với phương án phụ tải cao. điều hành.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị giãn tiến độ các dự án điện mặt trời đã có quy hoạch nhưng chưa được chủ đầu tư chấp thuận với tổng công suất 4.136,25MW (Bộ Công Thương đã báo cáo tại Văn bản số .3787 / BCT-ĐL ngày 4/7/2022) đến giai đoạn sau năm 2030. Hàng năm sẽ rà soát, tính toán khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải phóng công suất cục bộ, giao thông kinh tế của hệ thống.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ cho phép đẩy lên giai đoạn trước năm 2030 nếu các nguồn khác chậm tiến độ để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và tận dụng giá điện sinh hoạt. rẻ hơn của điện mặt trời.

Lập kế hoạch cơ bản phù hợp

Về các chỉ tiêu của Nghị quyết 55-NQ / TW, với thực tế là Quy hoạch điện VIII nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia và đang dự kiến ​​tổng công suất quy hoạch của các nguồn điện đầu vào. đạt 148.358MW vào năm 2030 (bao gồm 2.428,42MW điện mặt trời nếu được phê duyệt triển khai trước năm 2030); sản xuất điện đến năm 2030 khoảng 551,3 – 595,4 tỷ kWh và nhu cầu nhập khẩu LNG từ 14-18 tỷ m3 vào năm 2030 và khoảng 13-16 tỷ m3 vào năm 2045, cao hơn Nghị quyết 55-NQ / TW về giảm quy mô. của các nhà máy nhiệt điện than.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Bộ Công Thương cũng nhận xét Quy hoạch điện VIII về cơ bản là phù hợp, không vi phạm các mục tiêu nêu tại Nghị quyết 55-NQ / TW và đã xin ý kiến ​​Thường trực Chính phủ về vấn đề này.

Về cơ cấu nguồn đến năm 2030, Bộ cũng kiến ​​nghị Thường trực Chính phủ: Tổng công suất các nhà máy điện (trong đó có 2.428,42 MW công suất của các dự án điện mặt trời sau khi đã rà soát đưa vào quy hoạch nêu trên). vận hành trước năm 2030) khoảng 120.995-148.358 MW (không bao gồm điện mặt trời trên mái nhà và các nguồn đồng phát).

Cụ thể, thủy điện (kể cả thủy điện nhỏ) đạt 26.795 – 28.946MW, chiếm 19,5 – 22,1%; nhiệt điện than 37.467MW, chiếm 25,3 – 31%; nhiệt điện khí (bao gồm cả điện sử dụng LNG) 29.880 – 38.980MW, chiếm 24,726,3%; năng lượng tái tạo ngoài thủy điện (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối …) 21.666-35.516 MW, chiếm tỷ trọng 17,9 – 23,9%, điện nhập khẩu 3.937-5.000 MW, chiếm tỷ trọng 3,3 – 3,4%.

Về cơ chế chuyển tiếp các dự án điện gió và điện mặt trời, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 126 / BC-ĐL ngày 21/7/2022 kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đối với các dự án. Chuyển tiếp điện gió và điện mặt trời như sau: Đối với các dự án chuyển tiếp, Bộ Công Thương đề xuất, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cơ chế như Bộ Công Thương nêu tại Báo cáo số 17 / BC-BCT ngày 27/1. 2022 về cơ chế xác định giá bán điện gió và điện mặt trời đối với các dự án chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp có trách nhiệm đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong khung giá phát điện và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Hệ thống điện gió tốt là nội dung được nhấn mạnh.  Hình minh họa
Hệ thống phong điện cũng được chú trọng. Hình minh họa

Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời sẽ triển khai trong tương lai, Bộ Công Thương kiến ​​nghị, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng cơ chế đàm phán giá điện, thỏa thuận mua bán điện tương tự như quy định tại đoạn trước. trên đây nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hành lang pháp lý với các dự án.

Đối với các dự án đã được công nhận vận hành thương mại, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo để Bộ có cơ sở hướng dẫn việc rà soát, rà soát hợp đồng giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. với chủ đầu tư nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của bên bán điện – bên mua – người tiêu dùng và Nhà nước.

Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2020 / QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, Quyết định số 37 / 2011QĐ-TTg và Quyết định số 39/2018 / QĐ. -TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió. Đồng thời, giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Quyết định, lấy ý kiến ​​các Bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. .

Về quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 229 / VPCPCN ngày 11/1/2022 của Văn phòng. của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện. từ năng lượng tái tạo đến những người sử dụng điện lớn.

Ngày 09/5/2022, Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến ​​góp ý. Bộ Công Thương đang trong quá trình tổng hợp ý kiến ​​của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp … để hoàn thiện Dự thảo Quyết định.

Ngoài ra, do một số quy định mới được sửa đổi, Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến ​​về thẩm quyền ban hành đề án thí điểm. Cơ chế này giúp Bộ Công Thương có cơ sở để triển khai, thực hiện theo quy định hiện hành …

Leave a Comment