8 câu đố vui về những sông của Việt Nam

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Sông nào mang cầu Đà Rằng?

=> Đáp Án

Sông nào trước? Sông nào sau?

Như rồng uốn khúc đẹp màu phù sa.

=> Đáp Án

Sông nào phân tách giảm sơn hà

Dưới thời Trịnh Nguyễn thật là xót xa?

=> Đáp Án 

Sông nào phân tách giảm nước nhà

Hai miền Nam Bắc can qua tương tàn?

=> Đáp Án 

Sông nào lạnh lẽo tâm tư

Chảy qua TP TP. TP Đà Nẵng Quảng Nam trung phần?

=> Đáp Án 

Sông nào vọng tiếng thần thơ

Nức lòng quân sĩ đang hóng phản công?

Thơ rằng:

“Nước Nam do Vua Nam trông,

Rõ ràng định giới ở trong sách trời.

Cớ sao bây dám cãi lời,

Mang quân xâm lược để rồi mạng vong”.

=> Đáp Án 

Sông nào mặt đục phía trong?

=> Đáp Án 

Sông nào nước chảy ngược dòng lạ không?

=> Đáp Án 

Mộc Trà