[ẢNH] Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng hội | Giác Ngộ Online

Rate this post

GNO – Bàn thờ được trang hoàng đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự nhân Đại lễ tưởng niệm – kỳ tích của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận đại dịch cúm núm 19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức. được tổ chức trong ba ngày, từ 18 đến 20 tháng 8 năm 2022 (21 đến 23 tháng Bảy – Tết Âm lịch).

Trong ba ngày diễn ra Đại lễ, liên tục có các khóa tụng kinh, pháp thoại, bố thí, cúng cô hồn, đặt bia tưởng niệm, thực hành các nghi lễ truyền thống, thả đèn lồng. và an ủi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 …

[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 1

Có thể nhiều người do duyên số đã ba ngày không đến với chương trình để cầu nguyện, Ban tổ chức đã truyền hình trực tiếp tất cả các lớp học trên Giác Ngộ Online, Giác Ngộ TV, Cổng thông tin điện tử Phật giáo TP.HCM cũng như các số các nền tảng của Báo Giác Ngộ.

Sau đây, Giác Ngộ Online giới thiệu đến độc giả những hình ảnh trang trí long trọng của Quốc Tự, Việt Nam do PV Báo Giác Ngộ thực hiện.

[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Ảnh 2
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 3
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 4
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 5
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 6
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 7
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng bộ ảnh 8
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng hội ảnh 9
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Liên quân ảnh 10
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Liên quân Ảnh 11
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng hội ảnh 12
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 13
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục Phổ Độ Đại Vương đoạt Đạo Liên Quân Ảnh 14
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 15
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 16
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng bộ ảnh 17
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 18
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Áo ảnh 19
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Ảnh 20
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Ảnh 21
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương, vị vua khai nước, đại thắng bộ ảnh 22
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 23
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại nam tử chiến thắng Đạo Liên Quân Ảnh 24
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương, vị vua khai nước, đại thắng hội ảnh 25
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại thắng hội ảnh 26
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 27
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương vị vua khai nước đại thắng hội ảnh 28
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Áo ảnh 29
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 30
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Áo ảnh 31
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 32
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 33
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 34
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Liên quân ảnh 35
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 36
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Liên Quân Đạo Ảnh 37
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Liên quân ảnh 38
[ẢNH]  Chiêm ngưỡng bàn thờ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục đại danh thắng Đạo Áo ảnh 39

Leave a Comment