Top 9 bài kinh hồi hướng cho người đã mất được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những bài kinh hồi hướng cho người đã mất dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Hồi hướng công đức cho người mất | Cộng nghiệp và biệt nghiệp

 • Tác giả: Hồi
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(513 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Hồi hướng cho người thân đã mất 29-02-2020 – TT. Thích Nhật Từ

 • Tác giả: Hồi
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1383 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Chép kinh hồi hướng cho người đã mất – Pháp An

 • Tác giả: Chép
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1677 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Cách niệm Phật hồi hướng cho người mới mất – Phatgiao.org.vn

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(803 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Cách Tụng Kinh Cho Người Mới Mất

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1490 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Bài kinh cầu siêu cho người chết. Tụng kinh tại gia – WikiChiaSe

 • Tác giả: Bài
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1900 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hay còn được gọi là 49 ngày phán quyết, quyết định tái sinh về cảnh giới nào. Thực hiện cầu siêu trong thời gian này để nhắc nhở vong linh người chết nên hướng …

Xem ngay

7.Kinh cầu siêu cho người mới mất hàng ngày – Lạc Hồng Viên

 • Tác giả: Kinh
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1113 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Bài kinh cầu siêu sở dĩ ngày càng được sử dụng phổ biến bởi theo nhiều người quan niệm đó không chỉ là giải thoát, là hướng dẫn lối cho người đã khuất mà nó …

Xem ngay

8.Niệm Phật Hồi Hướng Cho Hương Linh Là Một Trong Những Cách …

 • Tác giả: Niệm
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1022 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Top 7 Việc nên làm nhất giúp người chết mau siêu thoát theo quan …

 • Tác giả: Top
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1154 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về bài kinh hồi hướng cho người đã mất trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment