Bạn chỉ là người thay thế, thay thế trong tâm trí anh ấy hay cô ấy?

Phong Thủy
Rate this post

Bạn xứng đáng được hạnh phúc, bạn xứng đáng được công nhận, bạn xứng đáng được yêu thương. Chỉ cần nhớ rằng.

Quy tắc đọc Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ yên trong 30 giây.

2. Tự hỏi bản thân: “Tôi mong muốn được nhìn thấy điều gì nhất?”

3. Chọn một thẻ bên dưới bằng trực giác và xem câu trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published.