Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng nghiên cứu miễn phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Rate this post

Đường thủy nội địa Hà Nội: Món ngon … để nguội

Theo Công văn số 4732 / VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 650 / UBTCNS15 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nêu kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp đối với việc thu phí. sử dụng các công trình hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu của Thành phố. Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh. Cụ thể, các đơn vị đã đề xuất không thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Hiện nay, theo quy định, quyền quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu là thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP.  Hải Phòng xem xét, điều chỉnh phí kết cấu hạ tầng cảng biển đối với phương tiện thủy
Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hải Phòng xem xét, điều chỉnh phí kết cấu hạ tầng cảng biển đối với phương tiện thủy

Theo Bộ Tài chính, ngày 7/7, HĐND TP. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết số 07/2022 / NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2020 / NQ-HĐND sau khi nhận được thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao nhiệm vụ nghiên cứu. , tiếp thu ý kiến ​​của các Bộ, ngành, cơ quan.

Hiện nay Tp. Hồ Chí Minh đã sửa đổi quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, miễn giảm phí, điều chỉnh mức thu phí, cụ thể giảm mức thu từ ngày 1 tháng 8. Thành phố miễn thu phí đối với các loại mặt hàng: nhập khẩu trực tiếp. phục vụ quốc phòng an ninh; đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; ra, vào cảng bằng đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy. Đồng thời, giảm 50% mức phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào. ra khỏi cảng bằng đường thủy nội địa.

Do đó, theo nội dung Công văn số 8058 / BTC-CST của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển. Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hải Phòng nghiên cứu các kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của thành phố. Hồ Chí Minh và có phương án xử lý các kiến ​​nghị phù hợp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, 5 hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải đường thủy nội địa gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam; Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam; Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam đã có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng đề xuất miễn lệ phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa. hoạt động trên đường thủy từ tháng 8/2022.

Theo các hiệp hội, việc nộp phí sử dụng công trình, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhập khẩu và các dịch vụ liên quan có hàng hóa qua cảng Hải Phòng, gây ra tình trạng phí, lệ phí. Đồng thời, điều này cũng hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và làm tăng chi phí logistics.

Leave a Comment