Top 9 các triều đại phong kiến việt nam được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những các triều đại phong kiến việt nam dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Lịch sử Việt Nam – Wikipedia

 • Tác giả: Lịch
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1904 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thời phong kiến độc lập · Đại Cồ Việt: thời Nhà Đinh – Nhà Tiền Lê và đầu thời Nhà Lý, từ 968–1054. · Đại Việt: thời Nhà Lý – Nhà Trần, từ 1054–1400. · Đại Ngu: …

Xem ngay

2.Các triều đại phong kiến Việt Nam qua dòng lịch sử – Luật ACC

 • Tác giả: Các
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1048 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: các triều đại phong kiến việt nam · 1. Triều đại nhà Ngô (939 – 967) · 2. Triều đại nhà Đinh (968 – 980) · 3. Triều đại Tiền Lê (980 – 1010) · 4. Triều đại nhà Lý ( …

Xem ngay

3.Các triều đại Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử

 • Tác giả: Các
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1523 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Các triều đại Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử ; Nước Vạn Xuân độc lập. Nhà Tiền Lý · Hậu Lý Nam Đế (Lý Phật Tử ) ; Nhà Tùy – Đường và các cuộc khởi nghĩa (Bắc …

Xem ngay

4.Tóm tắt: 4000 năm các triều đại phong kiến Việt Nam (chi tiết & đầy …

 • Tác giả: Tóm
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1069 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.10 triều đại phong kiến Việt Nam – Văn hóa tâm linh

 • Tác giả: 10
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(973 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Các triều đại phong kiến – Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam

 • Tác giả: Các
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1366 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Các triều đại phong kiến ; · Triều Ngô Vương (Từ năm 939 – 965). · Thời Lê Sơ ; · Nhà Đinh. · Nhà Mạc ; · Nhà Tiền Lê. · Thời Hậu Lê ; · Nhà Lý. · Trịnh – Nguyễn …

Xem ngay

7.10 triều đại phong kiến Việt Nam – Văn hóa tâm linh – Blog NVC

 • Tác giả: 10
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(420 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.10 triều đại phong kiến Việt Nam nổi bật theo dòng lịch sử

 • Tác giả: 10
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(726 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam – Khoa Sư phạm

 • Tác giả: Thế
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1984 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nước Văn Lang của các vua Hùng là một sự thật của lịch sử Việt Nam. … 2 – Xét chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc, chúng tôi thấy có …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về các triều đại phong kiến việt nam trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment