Chấm dứt tình trạng giá ảo, giá thật

Rate this post

Nghị quyết 18 nêu rõ những điểm yếu của chính sách tài chính hiện hành trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, chính sách hiện hành chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Phương pháp định giá và đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế.

Bỏ khung giá đất: Chấm dứt tình trạng giá ảo, giá thật - Ảnh 1.

Cần thu hẹp phạm vi áp dụng khung giá đất do Nhà nước ban hành (Ảnh: Khu dân cư đô thị phía Bắc đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Đồng thời, chủ trương chưa xử lý dứt điểm tình trạng chênh lệch giá đất giữa các địa phương, nhất là chưa có chế tài xử lý vi phạm trong xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ đó, nhằm khắc phục và hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Nghị quyết 18 đã đề ra giải pháp bỏ khung giá đất, xác định theo giá thị trường.

Chia sẻ quan điểm về Nghị quyết 18, GS.TSKH Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: việc bỏ khung giá đất như tại Nghị quyết 18 là hoàn toàn hợp lý. khung giá nhưng Trung ương vẫn sẽ quản lý việc xây dựng, xây dựng bảng giá đất của địa phương thông qua quá trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phi chính phủ. Chính trị – xã hội như Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân …

Trong nghị quyết đã nêu rõ: Việc bỏ khung giá đất không có nghĩa là bỏ sự quản lý của Nhà nước đối với công tác định giá đất của địa phương mà thay vào đó là nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra của bộ máy. Chính quyền trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc xây dựng bảng giá đất của địa phương.

“Khi bỏ khung giá đất thì vấn đề còn lại chỉ là thông qua bảng giá đất, sau khi cơ quan quản lý nhà nước về giá đất ở Trung ương kiểm tra việc xác định giá đất trên địa bàn thì mới làm được việc này. Luật cần quy định rõ, phải thu thuế, thu phí, công nhận quyền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức …

Nghị quyết 18 cũng khẳng định việc bỏ khung giá đất là nhằm tăng cường thương mại hóa quyền sử dụng đất. Đây là một quyết định rất quan trọng, dẫn đến một loạt các nội dung rất mới tiếp theo của Nghị quyết. Cần phải pháp luật hóa chế độ gọi là bất động sản đa mục đích hay nói cách khác là đất sử dụng vào nhiều mục đích, bao gồm đất quốc phòng, an ninh sử dụng vào mục đích thương mại, đất tôn giáo, tín ngưỡng có thể sử dụng vào mục đích kinh doanh. một phần gắn với cơ chế đất thương mại, đất dịch vụ như trường hợp chùa Bái Đính (Ninh Bình), Tam Chúc (Hà Nam)… ”- Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói.

Cùng chung quan điểm, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, bỏ khung giá đất vì không có giá trị thực tiễn, vừa lãng phí thời gian, công sức, vừa trở thành trở ngại trong quá trình đưa yếu tố thị trường vào. giá đất.

Bỏ khung giá đất: Chấm dứt tình trạng giá ảo, giá thật - Ảnh 2.

Các chính sách hiện hành không khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững

Theo ông Anh, thời gian tới, chính sách giá đất cần được hoàn thiện theo một số hướng: Chuyển trách nhiệm xây dựng bảng giá đất làm cơ sở thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như thuế, phí … từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến Chính phủ (do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu) bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc thị trường trên cơ sở tập trung khai thác tài nguyên. . tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin quản lý đất đai.

Tiếp tục giao Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể không thấp hơn giá đất trong bảng giá đất do Chính phủ công bố hàng năm và theo đơn vị tư vấn xác định giá đất (cao hơn bảng giá đất) trường hợp không đấu giá đất.

Ngoài ra, hạn chế thấp nhất các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cổ phần hóa DNNN không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

“Chủ tịch UBND tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định giá đất cụ thể và có quyền giải trình, xác minh căn cứ vào quyết định của mình khi có yêu cầu”, ông Anh nhấn mạnh.

Leave a Comment