Top 9 chầu đệ nhị được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

5/5 - (1 vote)
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những chầu đệ nhị dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn , Hát Văn Hoài Thanh – YouTube

 • Tác giả: Chầu
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(425 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn | Wikia Đạo Mẫu – Wiki Index | | Fandom

 • Tác giả: Chầu
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(652 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn là vị Chầu Bà thứ hai trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu, sau Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, trước Chầu Đệ Tam Thoải Phủ. Bà là người hầu cận …

Xem ngay

3.Bản văn Chầu Đệ Nhị : 3 lời văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn hay nhất

 • Tác giả: Bản
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1076 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Sự tích, đền thờ và bản văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn đầy đủ nhất

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(674 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn – Phủ Dầy Nam Định

 • Tác giả: Chầu
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1520 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Sự tích Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn – Tứ Phủ Thánh Mẫu

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1657 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Thập Nhị Vị Chầu Bà) – Chốn Thiêng

 • Tác giả: Chầu
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(514 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn là vị Chầu Bà thứ hai trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu, sau Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, trước Chầu Đệ Tam Thoải Phủ. Bà là người hầu cận …

Xem ngay

8.Chầu Nhị Thượng Ngàn, Sự Tích Và Đền Thờ – Tuvicaimenh.com

 • Tác giả: Chầu
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1506 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chầu Đệ Nhị vốn là Thiên Thai tiên nữ, con gái của vua Đế Thích. Trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, bà là vị Chầu Bà mang quyền hành tối cao của tòa Sơn Trang, chỉ đứng …

Xem ngay

9.Sự tích Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn – Dâng lễ đền thờ bà ở đâu?

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(469 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về chầu đệ nhị trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment