Cho phép tiếp tục xây dựng Dự án Mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Rate this post

(HNMO) – Bộ Công Thương vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho phép thi công trở lại đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 5659 / VPCP-CN ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo hồ sơ thẩm định tổng thể Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 302 / TB-VPCP ngày 05/11/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra, làm việc về công tác sạt lở trên địa bàn. khu vực thi công hố móng Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình…; Trên cơ sở Báo cáo số 2400 / BC-EVN ngày 06/5/2022 của EVN, sau khi xem xét, Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất của EVN về việc cho phép tiếp tục thi công Dự án Nhà máy Thủy điện. mở rộng nhà máy điện Hòa Bình. EVN hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Bộ Công Thương về kết quả báo cáo đánh giá tổng thể dự án này.

Trong quá trình thi công, EVN được yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đặc biệt là đập Thủy điện Hòa Bình, an toàn tuyệt đối cho Tượng đài Bác Hồ và các công trình hiện có. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

Leave a Comment