Top 9 chữ xuyên được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những chữ xuyên dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Tra từ: xuyên – Từ điển Hán Nôm

 • Tác giả: Tra
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(673 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Như chữ Xuyên 川 — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Xuyên — Một âm khác là Khôn. Xem Khôn. Tự hình 3. Dị thể 2.

Xem ngay

2.xuyên – Wiktionary tiếng Việt

 • Tác giả: xuyên
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(384 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Chữ NômSửa đổi · 巛: xuyên, sào, khôn · 氚: xuyên · 川: xiên, xuyên · 舛: xuyên, suyễn, sẻn, xuyễn · 穿: xuyên, xoen, xuyến …

Xem ngay

3.Xem đường chỉ tay: Đường chỉ tay chữ Xuyên

 • Tác giả: Xem
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1044 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Xem đường chỉ tay chữ xuyên nam nữ – 3 đường chỉ tay tách rời

 • Tác giả: Xem
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1188 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Bộ Xuyên (巛) – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: Bộ
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(739 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Bộ Xuyên, bộ thứ 47 có nghĩa là “sông” là 1 trong 31 bộ có 3 nét trong số 214 bộ thủ Khang Hy. … Trong Từ điển Khang Hy có 26 chữ (trong số hơn 40.000) được tìm …

Xem ngay

6.Vấn Xuyên – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: Vấn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1545 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Mân Xuyên (tiếng Trung: 汶川县 (chữ Hán giản thể) / 汶川縣 (phồn thể); phanh âm: Wènchuān Xiàn; âm Hán Việt: Mân Xuyên huyện) là một huyện thuộc châu tự …

Xem ngay

7.Có Đường chỉ tay chữ Xuyên này, cuộc sống với cha mẹ không thuận

 • Tác giả:
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1563 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Cách viết, từ ghép của Hán tự XUYÊN 川 trang 2-Từ Điển Anh Nhật …

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(703 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Dòng nước, nước ở trong núi dũa đất chảy ra gọi là “xuyên”, bây giờ đều gọi “xuyên” là sông cả. Nước chảy không lúc nào ngừng là “thường xuyên” 常川.

Xem ngay

9.Xem tướng bàn tay vân chữ Xuyên, nữ mệnh lận đận tình duyên

 • Tác giả: Xem
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1142 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về chữ xuyên trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment