Chương trình quốc gia phát triển nghề cá hiệu quả và bền vững

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1090 / QĐ-TTg ngày 19/9/2022 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nghề khai thác hiệu quả và bền vững giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Chương trình).

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 là giảm 10% hạn ngạch cấp phép khai thác xa bờ so với năm 2020; xác định sản lượng đánh bắt cho phép của các loài đối với nghề đánh bắt cá ngừ.

100% các tỉnh, thành phố ven biển xác định hạn ngạch cho tàu cá khai thác vùng biển ven bờ và vùng nội địa do mình quản lý; 100% tàu cá hoạt động trên biển được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và được cung cấp bản tin dự báo ngư trường để khai thác hiệu quả.Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển theo Luật Thủy sản 2017. Ảnh: LT

Xây dựng ít nhất 3 mô hình, dự án thí điểm

Chương trình cũng đặt mục tiêu các địa phương xây dựng ít nhất 03 mô hình, dự án thí điểm một trong các dự án, mô hình sau: (i) Chợ đầu mối, chợ đấu giá thủy sản gắn với cảng cá, trung tâm nghề cá của vùng, khu vực; (ii) Mô hình liên kết chuỗi khai thác – thu mua – bảo quản – tiêu thụ hải sản; (iii) Mô hình liên kết đánh bắt và dịch vụ thủy sản với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn cảng cá, làng chài, làng nghề truyền thống ven biển.

Giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản nhập khẩu; 100% tàu cá được kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Hoàn thiện và cập nhật, khai thác, quản lý hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá (VNFishbase) trên phạm vi cả nước; xây dựng và triển khai mô hình quản lý sổ hoạt động khai thác thủy sản tại Việt Nam.

Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh

Một trong những nhiệm vụ của Chương trình là phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, tiêu thụ thủy sản tích cực tham gia, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm xã hội, chia sẻ lợi ích với ngư dân trong chuỗi liên kết. giá trị sản xuất của nghề khai thác để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản đánh bắt. Khuyến khích, vận động thành lập các Hiệp hội, Hiệp hội Thương nhân trên địa bàn.

Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh, liên kết tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khai thác, bảo quản đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng ngành nghề, từng địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản đánh bắt trên thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.

Xây dựng các mô hình chuyển đổi nghề, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng ngư dân ven biển phù hợp với đặc thù của địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa. của vùng ven biển, tạo sinh kế thay thế cho các nghề khai thác có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường, từng bước tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống của cộng đồng ngư dân, góp phần bảo vệ môi trường. môi trường sinh thái vùng ven biển gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xử lý nghiêm tàu ​​cá “3 không”

Một nhiệm vụ khác của Chương trình là tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý tàu cá theo hạn ngạch được cấp phép khai thác trên biển theo Luật Thủy sản 2017.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá “3 không”: không đăng ký, không giấy phép khai thác thủy sản, không đăng kiểm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, nhất là tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đánh bắt không đúng vùng, sai tuyến.

Tăng cường hơn nữa công tác giám sát, quản lý việc sửa chữa, đóng mới, hoán cải tàu cá, nhất là các doanh nghiệp sửa chữa, đóng mới, hoán cải tàu cá liên vùng.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định về cấm khai thác, tạm ngừng khai thác thủy sản có thời hạn, khu vực cấm đánh bắt, cấm theo nghề trên một số vùng biển, vùng nuôi, vùng thủy sản chưa trưởng thành. nơi tập trung sinh sống và nơi cư trú của các loài thủy sản.

Theo baochinhphu.vn

Leave a Comment