Cụm CN Hòa Phú Tuy Phong

Phong Thủy
Rate this post

Hơn 12 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như được UBND tỉnh gia hạn nhiều lần, dự án Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú vẫn chưa thành hình, gây lãng phí đất công, gây bức xúc. trong nhân dân.

Được biết, Công ty TNHH MTV Nước đá Ngọc Mai được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 4/6/2010 để đầu tư dự án hạ tầng và tổ chức kinh doanh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú tại xã Hòa Phú. (nay thuộc thị trấn Phan Rí Cửa), huyện Tuy Phong, diện tích khoảng 57.000 m2, tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 2190 / QĐ-UBND ngày 12/10/2011 và Quyết định số 2144 / QĐ-UBND ngày 22/7/2016 với diện tích 44.751 m2. Dự án được UBND huyện Tuy Phong phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 9/5/2012, Công an tỉnh cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, Sở Xây dựng cũng cấp giấy phép xây dựng số 244. / GPXD-SXD ngày 17/11/2014. Ngoài ra, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 30/10/2014; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 521367 ngày 11/10/2018 với diện tích 44.751 m2. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuế (nộp tiền thuê đất một lần) theo Quyết định số 588 / QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, dự án chậm thi công so với thời gian tỉnh cấp phép.

Đầu năm 2018, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú đến cuối quý II / 2018 sẽ đưa dự án vào hoạt động. Tiến độ cụ thể từng hạng mục công trình theo cam kết của Công ty TNHH Nước đá Ngọc Mai Đồng thời, giao UBND huyện Tuy Phong đánh giá lại việc giảm quy mô diện tích dự án này và xem xét việc đề xuất của Công ty TNHH MTV Nước đá Ngọc Mai đề nghị Nhà nước hỗ trợ xây kè tại vị trí sạt lở. UBND huyện Tuy Phong có trách nhiệm theo dõi tiến độ từng hạng mục công trình theo đúng thời gian đã cam kết. Nếu chủ đầu tư không chấp hành thì có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, hết thời gian gia hạn và cam kết, dự án vẫn không triển khai theo đúng tiến độ quy định. Qua xem xét, ngày 23/10/2018, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho chủ đầu tư tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng để hoàn thành đầu tư hạ tầng, đưa dự án vào khai thác sử dụng. đường giới hạn. Nhưng đến nay dự án vẫn án binh bất động.

Ngày 07/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa làm việc với chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến trình. thực hiện dự án. Kiểm tra công trình cho thấy, hiện trạng các hạng mục đã đầu tư trước đây vẫn y nguyên như: Đã hoàn thành việc đào móng xây thành, san lấp mặt bằng; xây hố ga, cống rãnh, đúc lòng lề đường… Từ khi được UBND tỉnh gia hạn quy hoạch đến nay, Công ty TNHH Nước đá Ngọc Mai không triển khai thêm hạng mục công trình nào trên đất. Còn việc thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào CCN, việc triển khai chưa ảnh hưởng.

Theo giải trình của công ty, dự án vướng quy định về giá đất sau khi hợp nhất địa giới hành chính, công ty đã có công văn xác định giá thuê đất. Do dịch Covid-19, việc đi lại làm thủ tục gặp nhiều khó khăn khiến mọi hoạt động không được tiến hành. Ngoài ra, công ty này cho rằng do việc kè chồng lấn do Nhà nước đầu tư nên dẫn đến việc chậm triển khai dự án trong thời gian qua. Xét giải trình trên là không có cơ sở, đến nay dự án vẫn chưa triển khai thi công theo đúng tiến độ cam kết, vi phạm tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và tiến độ được UBND tỉnh gia hạn. vi phạm Điểm a Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.

Do đó, các sở, ngành thống nhất báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động dự án. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Đồng thời, rà soát 2 công trình thứ cấp trong cụm để xử phạt theo quy định.


M. VÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.