cụm mọi người biết gì về những quốc gia trên toàn cầu?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

thuộc tìm hiểu những vùng đất xinh đẹp trên Trái đất với những thắc mắc thuần tuý dưới đây nhé!

Câu một. Quốc gia nào được biết tới với dòng tên “xứ sở bạch dương”?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới?

A. Ukraine

B. Nga

C. Nauy

D. tía Lan

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 1

Câu hai. quốc gia nào được mệnh danh là “xứ sở mặt trời mọc”?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 2

A. Trung Quốc

B. Triều Tiên

C. Thái Lan

D. Nhật phiên bản

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 3

Câu 3. con cái chuột túi kangaroo là mẫu của quốc gia nào? 

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 4

A. New Zealand

B. Canada

C. Mỹ

D. nước Australia 

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 5

Câu 4. Quốc gia nào đông dân nhất toàn cầu?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 6

A. Trung Quốc 

B. Ấn Độ

C. Brazil

D. Mỹ

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 7

Câu 5. Kinh đô điện hình họa Hollywood nổi tiếng nằm ở thành phường nào của nước Mỹ?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 8

A. New York

B. Washington

C. Los Angeles 

D. Las Vegas

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 9

Câu 6. Nước Anh nổi tiếng với tên gọi nào dưới đây?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 10

A. Xứ sở tuyết trắng

B. Xứ sở sương mù 

C. Xứ sở đá bóng

D. Xứ sở rượu vang

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 11

Câu 7. Thủ đô của quốc gia Ấn Độ là?

Bạn biết gì về các quốc gia trên thế giới? - 12

A. Bombay 

B. Kolkata

C. Mumbai

D. New Delhi

Quiz: Nhìn trang phục đoán tên các dân tộc của Việt Nam - 13

Alexandra V

Leave a Reply

Your email address will not be published.