Dấu ấn người Việt trên đảo Réunion: Ẩm thực Việt Nam

Rate this post

Cô Vi Saulnier, người không có vấn đề gì với việc thường bị coi là người Trung Quốc, khẳng định: “Ẩm thực Việt Nam phải được phân biệt với ẩm thực Trung Quốc, và tôi hài lòng khi ở đây mọi người bắt đầu bắt đầu. biết sự khác biệt!”

Leave a Comment