Đóng đủ 20 năm BHXH rồi thôi chờ nghỉ hưu thì người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Rate this post

1. Trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì khi nghỉ việc hợp pháp, người lao động chỉ có cơ hội nhận trợ cấp. Công việc.

Trợ cấp thôi việc = 1/2 x Số năm làm việc để tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi nghỉ việc

Trong đó: Thời gian tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc thực tế – Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) – Thời gian đã đóng trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Ngoài ra, tiền lương để tính trợ cấp = Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động nghỉ việc.

2. Trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng quyền lợi trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức trợ cấp thất nghiệp / tháng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Trong đó, thời gian hưởng được tính bằng thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, nếu đóng đủ 12 – 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng 03 tháng trợ cấp.

Nếu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dài hơn thì cứ đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được trợ cấp thêm 01 tháng. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

3. Lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi

Khi đến tuổi nghỉ hưu, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Mức hưởng x Mức bình quân tiền lương / thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, lao động nữ hưởng 55% và lao động nam hưởng 45%.

Nếu bạn chỉ có 20 năm đóng BHXH thì mức hưởng hàng tháng khi hưởng lương hưu sẽ khá thấp. Nếu đóng đủ và trên 20 năm, cứ thêm một năm, người lao động được nhận thêm 2% lương hưu. Mức hưởng tối đa cho cả nam và nữ nhân viên là 75%.

https://cafef.vn/dong-du-20-nam-bhxh-sau-do-dung-cho-nghi-huu-nguoi-lao-dong-nhan-duoc-tro-cap-gi-20220218102201886.chn

Leave a Comment