Dự án nạo vét hồ thủy lợi Bà Rịa-Vũng Tàu chậm tiến độ

Rate this post


BNEWSNgày 28-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo kết quả thực hiện thí điểm dự án nạo vét lòng hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở NN & PTNT tỉnh, trong quá trình triển khai, các đơn vị gặp khó khăn về tiến độ thực hiện nạo vét, khối lượng nạo vét không đạt yêu cầu đề ra. Đó là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật của Luật Tài nguyên nước, Luật Bất động sản; một số Quy chế phối hợp không còn phù hợp …

Hiện tại, tại lòng hồ suối Nhum, dự án có diện tích nạo vét 10ha, tổng trữ lượng khai thác hơn 156.000m3, thời gian khai thác 5 năm. Từ năm 2017 đến tháng 2 năm 2020 đã khai thác được 11.246m3.

Hiện dự án đang tạm dừng do thi công đường ống dẫn nước thô từ hồ Đá Đen về nhà máy cấp nước Tóc Tiên. Đối với lòng hồ sông Hóa – sông Dinh có diện tích nạo vét 20ha, tổng trữ lượng khai thác hơn 486.000m3, thời gian khai thác 4 năm. Dự án đã khai thác được tổng trữ lượng là 78.800m3.
Đối với dự án trữ nước Bút Thiện với diện tích nạo vét 51,8 ha, tổng trữ lượng khai thác hơn 1,5 triệu m3, thời hạn khai thác 5 năm. Đến nay đã khai thác được 700,00m3, hiện công trình đang tạm dừng thi công để lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế công trình theo quy định.

Dự án tại hồ Đá Đen, có diện tích nạo vét hơn 2,5 triệu m2, tổng trữ lượng hơn 6,8 triệu m3, thời hạn khai thác 10 năm. Từ năm 2018 đến nay, khối lượng nạo vét hơn 1,2 triệu m3, dự án đang thi công tại khu vực nạo vét số 1 và số 5.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh yêu cầu, Sở NN & PTNT tỉnh cần đánh giá lại hiệu quả của các dự án khai thác khoáng sản. Theo đó, cần chỉ ra những khó khăn, hạn chế hiện nay và đề xuất giải pháp khắc phục. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn công trình trong quá trình thi công dự án.

Ngoài ra, Sở NN & PTNT tỉnh cũng cần lập kế hoạch nạo vét hàng năm đối với các hồ, đập chứa nước trong danh mục cần nạo vét để triển khai cụ thể từng năm. mỗi giai đoạn.
Thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có 30 hồ chứa nước với tổng dung tích tích nước thiết kế là 318,5 triệu m3; trong đó, có 11 hồ cấp nước sinh hoạt. Hiện có 17 hồ do Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác; 11 hồ do UBND các huyện, thành phố quản lý, khai thác, sử dụng; 2 hồ còn lại do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh và một doanh nghiệp tư nhân quản lý. Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có 29 đập.
Năm 2015, đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự án nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ tại 18 hồ chứa và 3 đập dâng. Theo đó, 13 hồ chứa và 3 đập dâng đang lập dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; 5 hồ đã được nạo vét, gồm hồ Đá Đen; Bút Thiền; Suối Nhum; Sông Hóa – sông Dinh (đập cầu mới).

Leave a Comment