Fan ‘siêu bự’ của Disney mang biết những điều này?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

đại trượng phu của Goofy tên là gì?

tập phim trước tiên của Pixar là gì?

Mộc Lan gọi mình là gì lúc giả làm đàn ông?

Tên của cáo và chó săn trong “The Fox and the Hound” là gì?

Joy, Anger, Fear, Disgust và Sadness định hướng xúc cảm của thiếu nữ nào trong “Inside Out”?

Crush trong “Finding Nemo” từng nào tuổi?

Tiana yêu người nào trong “The Princess and the Frog”?

Tên nhà hàng Italy nơi “Lady and the Tramp” thực đơn mì spaghetti là gì?

Tên mẹ của Nemo là gì?

“Toy Story” mang mấy phần?

Mộc Trà