Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,8%

Rate this post
Xã viên HTX Nông nghiệp Vạn Xuân, xã Tân Kim (Phú Bình) thu hoạch cà chua.

Nhờ tích cực triển khai các kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng, 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện Phú Bình đạt gần 2.000 tỷ đồng (tăng 4,85% so với năm trước) . cùng kỳ năm 2021).

Lũy kế 9 tháng, tổng diện tích lúa, ngô và cây rau màu toàn huyện đạt trên 16.600 ha (tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong lĩnh vực chăn nuôi, để đàn vật nuôi phát triển tốt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; Gia súc, gia cầm được tiêm phòng đầy đủ … để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt gần 23.000 tấn (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Cũng từ đầu năm đến nay, huyện Phú Bình đã triển khai mô hình đệm lót sinh học cho 13 hộ chăn nuôi gà (ở xã Tân Khánh); hỗ trợ các hộ có trâu, bò bị bệnh lở da phải tiêu hủy trong năm 2021, số tiền gần 1,3 tỷ đồng …

Leave a Comment