Hải Phòng đề nghị nghiên cứu không thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa

Rate this post


BNEWSBộ Tài chính vừa có Công văn số 8058 / BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết Công văn số 4732 / VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 650 / UBTCNS15 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nêu rõ kiến ​​nghị của các Hiệp hội. Doanh nghiệp về việc thu phí sử dụng công trình hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh như sau: “Đề nghị không thu phí. đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa ”.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, quyền quyết định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ở biên giới. khu vực cổng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, ngày 7/7, HĐND TP. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết số 07/2022 / NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2020 / NQ-HĐND sau khi nhận được thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao nhiệm vụ nghiên cứu. , tiếp thu ý kiến ​​của các Bộ, ngành, cơ quan.

Theo đó, TP.HCM sửa đổi quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, miễn giảm phí, điều chỉnh mức thu phí, cụ thể giảm mức thu từ ngày 1-8. Thành phố miễn thu phí đối với các loại mặt hàng: nhập khẩu phục vụ trực tiếp. quốc phòng an ninh; đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; ra, vào cảng bằng đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy. Đồng thời, giảm 50% mức phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào. ra khỏi cảng bằng đường thủy nội địa.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh và có phương án xử lý. những kiến ​​nghị phù hợp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. /.

Leave a Comment