Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2022 tìm kiếm người đẹp trở thành Đại sứ Du lịch

Rate this post

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2022 được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, bản sắc dân tộc đến cộng đồng quốc tế.

Leave a Comment