Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức

Rate this post

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2572 / QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Dự án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện.

Thành phố.  Vinh: Thành lập 4 phường trên cơ sở các xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức ảnh 1

Một góc trung tâm TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thanh Duy

Trên cơ sở Đề cương, hiện các cơ quan chức năng đang tập trung xây dựng Đề án trong các năm 2022 và 2023 với các nhiệm vụ như: Xây dựng báo cáo rà soát đô thị gồm: Báo cáo rà soát các tiêu chí đô thị loại I cho toàn thành phố. Vinh mở rộng; báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn về mức độ phát triển kết cấu hạ tầng đối với khu vực dự kiến ​​thành lập phường; xây dựng các bản đồ kèm theo báo cáo đánh giá.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, gồm 2 nội dung: mở rộng TP. Vinh trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 6 xã: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc vào thành phố. Vinh; Đồng thời thành lập 4 phường trên địa bàn TP. Vinh trên cơ sở hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.

Theo số liệu của Sở Nội vụ Nghệ An: Xã Hưng Đông hiện có diện tích 6,42km.2, dân số hơn 13.000 người; Xã Hưng Lộc có diện tích 6,72km.2, dân số gần 22.000 người; Xã Nghi Phú diện tích 6,47km.2, dân số gần 21.000 người; Xã Nghi Đức có diện tích 5,69km.2dân số hơn 7.000 người.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, việc xây dựng Đề án phải được thực hiện dân chủ, công khai, đúng trình tự và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình thành lập đơn vị hành chính và nâng cấp đô thị.

Thành phố. Vinh hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Đông Vinh, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu. , Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân và 9 xã: Hưng Chính, Hưng Đông, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú với dân số gần 390.000 người.

Sau khi hoàn thành việc mở rộng, TP. Vinh sẽ có diện tích tự nhiên hơn 181km.2dân số hơn 461.600 người với 38 đơn vị hành chính xã, phường.

Thành phố.  Vinh: Thành lập 4 phường trên cơ sở các xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức ảnh 2

Quy mô thành phố. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Thanh Duy

Việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm mở rộng không gian đô thị TP. Vinh nhằm cụ thể hóa Quyết định số 52 / QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 827 / QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP. Trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ / TW của Bộ Chính trị.

Với việc sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh, khi hoàn thành, Nghệ An sẽ có 20 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã và 17 huyện); so với 21 đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay (1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện).

Leave a Comment