Ít nhất 857 nhân viên y, bác sĩ ở Hà Nội xin nghỉ việc, xin chuyển công tác

Rate this post

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, ngành y tế Thủ đô phải tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ.

    Ít nhất 857 nhân viên y, bác sĩ ở Hà Nội xin nghỉ việc, xin chuyển công tác - Ảnh 1.

Cán bộ y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội

Do số lượng Nhân viên y tế Nếu thiếu thì nhân viên y tế phải kiêm nhiệm, kiêm nhiệm nhiều việc, phải làm thêm giờ, không kể ngày đêm. Tuy nhiên, mức thù lao và thu nhập cho nhân viên y tế vẫn còn hạn chế so với các doanh nghiệp, đơn vị y tế ngoài công lập hoặc cơ sở y tế trực thuộc các bộ, ngành. Do đó, nhiều cán bộ y tế ở Hà Nội đã xin nghỉ việc hoặc chuyển sang đơn vị có thu nhập cao hơn.

Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị trong ngành, năm 2021, toàn ngành Y tế Hà Nội có 532 người xin nghỉ việc và 82 người xin chuyển công tác; Từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, có 226 người thôi việc và 17 người xin chuyển công tác.

UBND TP Hà Nội đánh giá, trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại hoặc xuất hiện chủng vi rút Covid-19 mới dễ lây lan, nguy hiểm thì thảm họa sẽ rất khó lường. Nếu không có chế độ hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Hà Nội thì không thể đảm bảo nhân lực để phòng chống dịch.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản trình UBND TP, báo cáo Thường trực HĐND TP về việc đề nghị xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng. nhân viên y tế thành phố Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn (Tờ trình số 2284 / TTr-SYT ngày 24/5/2022; Công văn số 2369 / SYT-KHTC ngày 28/5/2022).

UBND TP Hà Nội cho rằng chế độ đãi ngộ kịp thời, thỏa đáng là hết sức cần thiết, đồng thời là vấn đề cần sớm giải quyết để tri ân, ghi nhận, động viên, khích lệ những đóng góp to lớn của lực lượng y tế. . Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay cả khi không có dịch bệnh, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với lực lượng y tế; giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, nhằm sớm thu hút và duy trì lực lượng cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Từ đó, từng bước củng cố và nâng cao năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh, vốn được coi là vấn đề then chốt trong phát triển ngành y tế Thủ đô hiện nay.

Leave a Comment