Kết quả kỳ họp lần thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Rate this post

1. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Quách Ái Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. và đồng. Trương Hữu Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy Sở Y tế và BVĐK tỉnh. Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch; góp phần tích cực vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh những ưu điểm, trong năm kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên còn một số khuyết điểm, vi phạm như sau: Đảng ủy Sở Y tế chưa thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, sinh hoạt, chế độ báo cáo. các báo cáo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; chưa sâu sát, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý mắc sai phạm nghiêm trọng trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. -19.

Đồng chí Quách Ái Đức với tư cách là người đứng đầu Đảng ủy, nhận toàn bộ trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Sở Y tế. Ngoài ra, trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, ông còn vi phạm trong việc chậm tham mưu kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; chưa chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc trong việc mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện quy trình, thủ tục khi làm chủ đầu tư một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa đảm bảo theo quy định.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy; buông lỏng lãnh đạo, quản lý để người đứng đầu đơn vị và một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác xây dựng dự toán, thanh quyết toán một số gói thầu mua sắm vật tư y tế, sai quy định trong đấu thầu. , chỉ định thầu và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Trương Hữu Nhân nhận toàn bộ trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đồng chí chịu trách nhiệm về việc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, thanh toán, tạm ứng chế phẩm sinh học, hóa chất, vật tư. tư vấn y tế trong một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, bộ xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh; quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Quách Ái Đức và đồng chí Trương Hữu Nhân.

2. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Bù Đăng, Bù Gia Mập; Kiểm tra công tác đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng và Bù Gia Mập, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. và Bù Gia Mập nghiêm túc kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên có liên quan.

3. Xem xét, báo cáo kết quả giám sát với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc. ; Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thị Bích Thủy tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. Nếu được, nghiêm túc đề nghị rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Leave a Comment