Ketsugō Danshi: Elements with Emotions Game ra mắt cho Switch, điện thoại thông minh vào năm 2023 – Tin tức

Rate this post

Trò chơi “phiêu lưu mô phỏng liên kết tình bạn” sẽ có 90 cái kết khác nhau


Square Enix đã bắt đầu phát trực tuyến đoạn giới thiệu thông báo vào thứ Ba để tiết lộ Ketsugō Danshi: Yếu tố với cảm xúc trò chơi. Trò chơi sẽ khởi chạy kỹ thuật số cho Nintendo Chuyển đổi, iOS và Android vào năm 2023.


Công ty đã đưa ra một trang web cho trò chơi.

Trong trò chơi “phiêu lưu mô phỏng liên kết tình bạn”, những nhân vật có thể điều khiển một nguyên tố hóa học được gọi là “Shikenkan”. Câu chuyện sẽ theo chân các nhân vật khi họ cố gắng ngăn chặn ngày tận thế thông qua liên kết hóa học trong suốt 50 ngày. Trò chơi sẽ có 45 tuyến truyện với 90 kết thúc khác nhau.

Nguồn: Square Enix‘S YouTube channel, 4Gamer (Karagasa) qua Gematsu


Leave a Comment