Khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, còn ô nhiễm hay không?

Rate this post

Chúng ta cũng nên lưu ý rằng quả của giác ngộ và giải thoát có nhiều cấp độ. Có nhiều cấp độ người thường đang tu tập với sự an lạc và giải thoát tương đối.

Kính gửi Ngài,

Tôi là một người tu tại gia và cũng đã đọc một số kinh sách, sách báo của Phật giáo, nhưng có những chỗ tôi chưa rõ lắm, nay mong được quý vị từ bi chỉ giúp cho tôi biết. Trong Kinh có đoạn nói rằng: Bản chất con người vốn là tốt, nhưng vì cuộc sống ô nhiễm mà tạo ra các ác hạnh, vì vậy cần phải tu tập để trừ ác thì mới có được bình an. Tôi đang tự do, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta đã đạt đến giai đoạn này trong tu luyện, liệu nó có bao giờ bị ô nhiễm nữa không?

Kính chúc quý khách sức khỏe và bình an.

Kính đeo,

Nhuận Thạnh.

Khi đã hoàn toàn giác ngộ, đạt được Niết bàn tối thượng, không bao giờ quay trở lại sinh tử nữa.

Câu trả lời: Xin chào Phật tử Nhuận Thanh,

Các thầy không bàn đến những vấn đề như bản chất con người vốn là thiện hay ác, thiện cũng chẳng ác … mà chỉ giải đáp những băn khoăn của Phật tử rằng khi giác ngộ, giải thoát, còn nhiễm ô. oh một lần nữa hay không?

Kính thưa quý Phật tử,

Một khi nó đã được giác ngộMột khi đã giải thoát thì không thể quay lại thế giới người thường. Ví dụ như gạo đã nấu thành cơm thì không thể thành cơm được. Trong Kinh Lăng Nghiêm (Quyển bốn) có một đoạn mà tôn giả Phulna hỏi Đức Phật về bản chất của Bồ đề và Niết bàn, giống như các Phật tử đã hỏi, Đức Phật trả lời:

“Theo như ngươi hiểu, tại sao ngươi còn thỉnh cầu Đức Phật Tuyệt Sắc Giác Ngộ hóa sinh núi sông, đất đai! Cũng giống như quặng vàng, đất cát trộn với vàng ròng, khi quặng đã được luyện thành vàng ròng, nó không trở thành quặng nữa; Như cây bị đốt thành tro sẽ không bao giờ trở lại làm cây. Bồ đề và Niết bàn của chư Phật cũng vậy ”(Bản dịch của HT. Duy Lực).

Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý đến mức độ giải thoát và giác ngộ của từng trường hợp. Vì có những mức độ giải thoát và giác ngộ rất cao, có thể gọi là “tối thượng”, vĩnh viễn thoát khỏi mọi đau khổ và điên đảo, nhưng cũng có những trường hợp không thực sự giải thoát, một chút nào cả. lầm tưởng rằng mình đã đắc Thánh rồi nên dễ rơi vào cạm bẫy của thói tự phụ, tự cao; nghĩa là những phiền não chưa thực sự hết, chưa được gột rửa, thì những phiền não đó chính là nguyên nhân và điều kiện để những phiền não khác phát sinh, tiếp tục luân hồi sinh tử.

Chúng ta cũng nên lưu ý rằng quả của giác ngộ và giải thoát có nhiều cấp độ. Có nhiều cấp độ người thường đang tu tập với sự an lạc và giải thoát tương đối. Còn bậc Thánh trở lên thì có bốn quả: Tư-đà-hoàn, Tư-đà-tham, A-la-hán và A-la-hán. Tu-đà-huân, viết theo tiếng Pali là Sotàpanna, nghĩa là đã vào bậc Thánh, nên người Trung Hoa dịch là “Lưu quả”; Quả này còn phải sinh ra tử thêm 7 lần nữa mới hết sanh tử, nên còn dịch là Thất-lai. Quả này, như đức Phật đã trình bày trong kinh, tối đa là bảy lần sanh tử, sau đó chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn cắt đứt mọi kiết sử, ra vào ba cõi. Nếu bạn đã đạt đến quả vị tối thượng như vậy, bạn sẽ không bao giờ phải tái sinh nữa, vì vậy bạn được gọi là “Vô sinh”.

Nói tóm lại, một khi đã giác ngộ hoàn toàn, chứng đắc Niết bàn cuối cùng không bao giờ trở lại. luân hồi lại.

Chúc bạn thân tâm an lạc, tinh tấn phát huy những thiện ý, góp phần thanh lọc và làm đẹp cuộc đời.

Leave a Comment