Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thụy thành lập Công đoàn cơ sở

Rate this post

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Liên đoàn Lao động huyện về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, chiều ngày 15/9/2022, tại Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại & Dịch vụ Vận tải Đức Anh, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Minh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện, về phía Công ty có sự tham dự của Giám đốc Công ty và 47 CBCNV Công ty. có nguyện vọng xin gia nhập Công đoàn để tham dự Hội nghị.
Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại & Dịch vụ Vận tải Đức Anh được thành lập và chính thức tổ chức hoạt động sản xuất vào năm 2019, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và chế biến đồ gỗ, kinh doanh vận tải. phụ tải, đến nay tổng số cán bộ công nhân viên hơn 50 người. Qua nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động tại Công ty, với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. hợp pháp chính đáng của người lao động và tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền, vận động 47 người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công ty. có văn bản đề nghị thành lập công đoàn cơ sở với 47 đoàn viên. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Minh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trong việc tuyên truyền vận động người lao động, tích cực triển khai công tác thành lập CĐCS. các cấp công đoàn, đồng thời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty xây dựng quan hệ lao động. diễn biến hài hòa, ổn định và ngày càng tiến bộ; tổ chức các phong trào thi đua; quan tâm đến việc làm, đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ. Mặt khác, công đoàn còn tham gia quản lý doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp vận động người lao động phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập, đời sống tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. cao./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Văn phòng Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thụy

Leave a Comment