Mọt phim mang nhớ còn nữa phim ‘chuyện khó nói nàng Fangirl’?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

phụ vương Si An thuộc nhóm nhạc nào trong phim?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl?

Trong tập trước hết, Duk Mi tới buổi hòa nhạc của phụ vương Si An và bắt được dòng gì trong đám đông lúc chàng trai ném xuống?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 2

phụ vương của Duk Mi thích sưu tập gì?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 4

Ryan Gold tới từ tiểu bang nào ở Mỹ?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 6

Tên của ca khúc mà Duk Mi hát vào tai mang đến Ryan nghe?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 8

đáng lưu ý lần đầu lúc Duk Mi gặp Ryan là?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 10

Ryan Gold dị ứng với gì?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 12

Eun Gi dạy môn võ nào?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 14

Duk Mi sẽ mang gì theo lúc lần đầu gặp riêng phụ vương Si An?

phụ vương Si An và Ryan Gold mang quan hệ gì?

Mọt phim có nhớ chi tiết phim Bí mật nàng Fangirl? - 18

Mộc Trà