Top 9 nên tụng kinh gì cho người mới mất được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những nên tụng kinh gì cho người mới mất dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu? – Phatgiao.org.vn

 • Tác giả: Cha
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1096 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Tụng kinh cho người mới mất sớm siêu thoát khỏi vòng luân hồi

 • Tác giả: Tụng
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(208 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.TỤNG KINH nào cho NGƯỜI CHẾT ? | TT. Thích Nhật Từ – YouTube

 • Tác giả: TỤNG
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1369 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Cách Tụng Kinh Cho Người Mới Mất

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(278 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Cách tụng kinh Địa Tạng cho người mới mất – Thả Rông

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1495 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Tụng Kinh gì cho người mới mất? Nghi thức & Cách tụng?

 • Tác giả: Tụng
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1530 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Top 7 Việc nên làm nhất giúp người chết mau siêu thoát theo quan …

 • Tác giả: Top
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(499 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Người chết đi về đâu trong 7-7-49 ngày và gia quyến nên làm gì để …

 • Tác giả: Người
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1499 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Bài kinh cầu siêu cho người chết. Tụng kinh tại gia – WikiChiaSe

 • Tác giả: Bài
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1715 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hay còn được gọi là 49 ngày phán quyết, quyết định tái sinh về cảnh giới nào. Thực hiện cầu siêu trong thời gian này để nhắc nhở vong linh người chết nên hướng …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về nên tụng kinh gì cho người mới mất trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment