Top 10 nghi thức cúng tuần thứ 2 được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những nghi thức cúng tuần thứ 2 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Nghi Thức Cúng Tuần Chung Thất – YouTube

 • Tác giả: Nghi
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1576 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Lễ Cầu Siêu Tuần Thất Thứ 2 Hương Linh Ông Nguyễn Ngọc Ân

 • Tác giả: Lễ
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1924 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Nghi Thức Cúng Thất (Cúng Tuần) – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: Nghi
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1928 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: NGHI THỨC CÚNG THẤT. Chủ Lễ Xướng. Tang chủ tựu vi linh tiền nguyện hương. Thượng hương. Lễ hương linh tứ bái (4 lạy) [ Đánh 3 hồi chuông ].

Xem ngay

4.Những nghi lễ cúng tuần cho người mới mất – Phúc Lạc Viên

 • Tác giả: Những
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1934 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nghi lễ cúng tuần cho người mới mất nếu làm đúng cách sẽ mở đường giúp vong linh siêu thoát, giảm bớt tội lỗi mắc phải trong khi còn sống, bởi vậy cần được hết …

Xem ngay

5.Rất Hay: Nghi Thức Cúng Thất (Cúng Tuần) – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: Rất
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(647 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Cúng thất tuần là gì? Tại sao có tục cúng tuần cho người chết trong …

 • Tác giả: Cúng
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1828 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Nghi thức cúng thất – Làng Mai

 • Tác giả: Nghi
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1226 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 1. (Thiền Hành) · 2. (Thiền Tọa) · 3. (Dâng Hương) · 4. (Xướng Lễ) · 5. (Sám Nguyện) · 6. (Khai Thị) (hoặc Trì Tụng) · 7. (Trì Chú) · 8. (Quy Nguyện).

Xem ngay

8.Nghi Lễ Hằng Ngày – Chùa Hoằng Pháp

 • Tác giả: Nghi
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(986 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia …

Xem ngay

9.Cách Tính Ngày Để Cúng Thất ❤Hướng Dẫn Cúng Thất Đúng

 • Tác giả: Cách
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1992 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Cúng tuần hay còn gọi là cúng thất tuần, cúng 7 ngày là nghi lễ có nguồn gốc bắt nguồn từ … Cúng Thất Thứ 2, Những lưu ý trong lễ cúng 7 ngày sau khi mất.

Xem ngay

10.Nghi Thức Cúng Tuần 21 Ngày Đầy Đủ Nhất, Cúng Cơm Bao Nhiêu …

 • Tác giả: Nghi
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(380 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 1 CÚNG CƠM LÀ GÌ? NÊN CÚNG CƠM BAO NHIÊU NGÀY CHO VONG LINH? … 1.2 Cúng cơm là gì? 2 NHỮNG LƯU Ý KHI CÚNG CƠM CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về nghi thức cúng tuần thứ 2 trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment