người trong gia đình sở hữu đủ hiểu biết để nhìn thấy đây là nhà khoa học nào ko?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Họ là những người thông minh và tài giỏi nhất toàn cầu đấy. người trong gia đình sở hữu biết họ là người nào?

Ông được biết tới với “phương trình nổi tiếng nhất toàn cầu”: E = mc2. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không?

Bà đang phát minh ra thuật ngữ “phóng xạ”. Bà là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 1

Ông đang phát minh ra những thiết bị như đèn điện và máy quay phim. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 2

Ông là người trước nhất phát minh ra điện thoại. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 3

Ông được biết tới với việc giúp tạo ra hệ thống điện AC. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 4

Ông được biết tới với lý thuyết về lực quyến rũ. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 5

Nghệ sĩ và nhà khoa học thời Phục hưng Italy đang vẽ Mona Lisa – Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 6

Ông đang phát triển khoa học tiến hóa. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 7

Ông được coi như là phụ vương đẻ của nền y khoa hiện đại, tạo ra loại vắc xin trước nhất trị dịch dở hơi và dịch than. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 8

Ông là nhà vật lý học, triết học, thiên văn học người Italy, phụ vương đẻ của khoa học cận kim, và là người nâng được phục vụ nâng được phục vụ kính thiên văn. Ông là người nào?

Bạn có đủ hiểu biết để nhận ra đây là nhà khoa học nào không? - 9

Mộc Trà