Nhận dạng nhân vật cơ bản rất nhiều của những cỗ phim truyện truyện nổi tiếng

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Đâu là diễn viên đóng vai Scarlett O’Hara trong “Gone with the Wind”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 1

người nào đóng vai Dorothy Gale trong “The Wizard of Oz”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 2 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 3

người nào đóng vai Jack Sparrow trong phim “Pirates of the Caribbean”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 4 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 5

người nào đóng vai Frodo Baggins trong series phim “The Lord of the Rings”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 6 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 7

người nào đóng vai Rose DeWitt Bukater trong “Titanic”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 8 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 9

Nhân vật Neo trong “Matrix” là người nào?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 10 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 11

E.T. trong “E.T. the Extra-Terrestrial” là người nào?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 12 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 13

 Luke Skywalker trong “Star Wars” là người nào?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 14 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 15

Đâu là Maximus trong “Gladiator”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 16 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 17

Đâu là James Bond trong “Bond”?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 18 Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 19

Katniss Everdeen trong “The Hunger Games” là người nào?

Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 20
Nhận dạng nhân vật chính của các bộ phim nổi tiếng - 21

Mộc Trà