Nhan sắc mỹ nhân đóng nàng Kiều của Nguyễn Du

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

phụ thân tháng sẵn sàng mang lại vai diễn, cô được nghệ sĩ Mai Thanh Dung dạy đài từ, Kathy Uyên huấn luyện về diễn xuất, giảng viên Nhạc viện Mai Thanh Sơn hướng dẫn đánh đàn.”Tôi học ngồi thiền, phong thái năng năng điềm đạm kiểu truyền thống. Tôi được bác vứt vứt Phi Tiến Sơn, chị Mai Thu Huyền, anh Bửu Lộc, anh Thái Trình tập dượt kịch phiên bản nên ra set quay cũng ko stress, nhập tâm hơn vào nhân vật”, cô kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published.