Nhiều tàu, thuyền hoạt động không đảm bảo quy định tại ngã 3, 4 Sông Tranh. Nhà máy thủy điện

Phong Thủy
Rate this post

Nhiều tàu, thuyền hoạt động không đảm bảo quy định tại ngã 3, 4 Sông Tranh. Nhà máy thủy điện

Quảng Nam kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động không đảm bảo quy định trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, nhằm quản lý tốt các tuyến đường thủy nội địa và góp phần bảo vệ diện tích rừng trên lưu vực các hồ thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 trên địa bàn các huyện Tiên Phước và Bắc Trà My. , Hiệp Đức; UBND tỉnh này vừa yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện hoạt động trên lòng hồ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức nghiêm cấm các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy điện trên địa bàn khi chưa đủ điều kiện hoạt động. hoạt động của phương tiện, điều kiện của người điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi quản lý; khẩn trương chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 để hướng dẫn, triển khai ký kết thỏa thuận. được tổ chức và quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động, Phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ. di chuyển của phương tiện thủy nội địa trên lòng hồ thủy điện; kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cảnh sát đường thủy phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 tham gia phối hợp, hỗ trợ phương tiện cho lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, truy quét, truy quét các đối tượng vận chuyển trái phép người, công cụ, phương tiện vào lưu vực các hồ thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4.

Đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam, đề nghị đơn vị này nghiên cứu, đề xuất kinh phí hỗ trợ các địa phương thành lập các chốt (trạm) bảo vệ rừng và trang bị phương tiện thủy nội địa. phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng trên lưu vực các hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4.

Hiện tại, theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, trên các hồ chứa nước Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 (thuộc các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Hiệp Đức) có hơn 100 tàu, thuyền đang hoạt động. như vận chuyển gỗ keo, khai thác thủy sản… không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, các phương tiện chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý nên diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, những bất cập trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện và trở thành điểm nóng về tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 03 ngày 2-2-2015 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên các lưu vực hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1229 ngày 10/5/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý phương tiện thủy nội địa thô sơ có tổng trọng tải dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người, bè mảng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.