Những bậc thầy màu sắc mới sở hữu thể biết điều này

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post
Thứ năm, 29/4/2021, 00:00 (GMT+7)

Thử ngay xem khả năng hiểu biết về màu sắc của thành viên gia đình tới đâu nhé!

thành viên gia đình nhìn thấy màu Carmine ở đâu trong tranh ảnh này?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này

Đâu là màu coquelicot?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 5

thành viên gia đình trộn màu gì với màu hồng để sở hữu được màu hồng Congo?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 10

dòng nào ko phải là màu nâu?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 11

Gốm men ngọc thường sở hữu màu gì?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 12

lúc đồng xúc tiếp với những yếu tố (oxi hóa) sẽ tạo ra màu gì?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 13

Nếu sơn màu Cerulean lên ngôi nhà của thành viên gia đình, nó sẽ là màu gì?

Bậc thầy màu sắc mới  biết những điều này - 14

Ốc Sên