Phấn đấu mỗi năm thành lập từ 5-7 tổ chức Đảng theo Nghị định 28

Rate this post

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì kiểm tra tại Đảng ủy Khu kinh tế về việc thực hiện NQ28


Theo đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, NQ28 của Ban Thường vụ Thành ủy được tổ chức thực hiện bài bản, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả … Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ TP. UBKT Đảng ủy Khu kinh tế thành lập 15 tổ chức Đảng hoàn thành 100% chỉ tiêu trở lên; thành lập mới 95 tổ chức công đoàn, đạt 100-275% chỉ tiêu; 8 tổ chức Đoàn thể; kết nạp 170 đảng viên mới; phát triển 38.555 đoàn viên; 210 đoàn viên thanh niên. Đảng bộ Khu kinh tế cũng đã thành lập 5 Đảng bộ cơ sở. Nhìn chung, các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả và phát huy được vai trò của mình trong doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Đào Phú Thùy Dương báo cáo với Đoàn kiểm tra Thành ủy tình hình thực hiện NQ28

Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; số lượng chi nhánh thành lập mới chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đảng bộ Khu kinh tế phấn đấu hàng năm thành lập mới 5-7 tổ chức Đảng, kết nạp từ 50-100 đảng viên; từ 5-10 tổ chức công đoàn; 5-7 tổ chức đoàn thanh niên… Đảng ủy Khu kinh tế đề nghị Thành ủy quan tâm bổ sung đội ngũ cán bộ; hỗ trợ kinh phí hoạt động; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cấp ủy cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài …

Các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Khu kinh tế làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phát triển tổ chức Đảng; tại sao số lượng công nhân đông nhưng kết nạp đảng viên mới còn ít; một số bất cập, vướng mắc về mô hình tổ chức, biên chế, kinh phí …

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kết luận buổi kiểm tra

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và nhiều biện pháp sáng tạo trong thực hiện NQ28 của Đảng ủy Khu kinh tế. Tuy nhiên, số lượng tổ chức Đảng được thành lập so với quy mô doanh nghiệp và số lượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp còn thấp.

Đồng chí Đào Trọng Đức mong muốn Đảng ủy Khu kinh tế có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo hơn nữa để thực hiện nghị quyết, đặc biệt quan tâm đến chất lượng và nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. . Đồng chí Đào Trọng Đức ghi nhận những kiến ​​nghị, đề xuất của Đảng ủy Khu kinh tế, báo cáo Ban Chấp hành thực hiện NQ28 của Thành ủy xem xét, giải quyết.

Thanh màu hồng

Leave a Comment