Phát triển hợp tác xã thủy sản để giúp người dân làm giàu

Rate this post

Tăng thu nhập thông qua hợp tác như một nền kinh tế hợp tác

Sự phát triển của mô hình tổ hợp tác trên địa bàn Vĩnh Long có sự đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ. Nhiều mô hình hợp tác …

Hộ nghèo 'trắng' nhờ phát triển hợp tác xã

Là một địa phương nghèo, thuần nông, nhưng đến nay, Bình Dương đã vươn mình trở thành một tỉnh đô thị công nghiệp và dịch vụ. Kinh tế phát triển, con người …

Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Trong nhiều năm qua, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các HTX, nhất là vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Leave a Comment