quả đât sở hữu nhớ những Nhân vật của năm trên tạp chí Time?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

‘Nhân vật của năm’ là danh hiệu được kiểm tra sở hữu uy tín và được ngóng đón nhất.

Nhân vật trên tạp chí Time năm 2009 là người nào?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time?

Người đứng đầu tôn giáo nào sẽ nhận được danh hiệu Nhân vật của năm trong 2013?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 1

Nhóm người nào được kiểm tra là Nhân vật của năm trên Time vào 2011?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 2

Tổng thống Mỹ nào được mệnh danh là Nhân vật của năm vào 2000?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 3

Vật thể nào được kiểm tra là Nhân vật của năm vào 1982?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 4

Nhà lãnh đạo dân quyền nào là Nhân vật của năm vào 1963?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 5

Nhóm nào được vinh danh là Nhân vật của năm vào 2003?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 6

Do tham gia vào việc làm xây dựng quốc gia, Time sẽ gọi người nào là người của năm 1960?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 7

Franklin D. Roosevelt lần trước nhất được vinh danh là Nhân vật của năm vào năm nào?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 8

Joseph Stalin từng nào lần được vinh danh là Nhân vật của năm?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 9

người nào được kiểm tra là Nhân vật của năm vào 1971?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 10

Winston Churchill từng nào lần trở thành Nhân vật của năm?

Bạn có nhớ các Nhân vật của năm trên tạp chí Time? - 11

Ốc Sên