Top 10 quẻ thủy sơn kiển được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những quẻ thủy sơn kiển dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Quẻ 39: Thủy Sơn Kiển – 64 Quẻ Dịch – Cổ Học

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1271 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Quẻ Thủy Sơn Kiển, đồ hình ::|:|: còn gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ thứ 39 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay …

Xem ngay

2.Ứng Dụng Quẻ 39 Thủy Sơn Kiển Giải Đoán – iKinh Nghiệm

 • Tác giả: Ứng
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(458 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Giải nghĩa Quẻ Thủy Sơn Kiển – Quẻ số 39 trong kinh Dịch

 • Tác giả: Giải
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(745 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Luận giải ý nghĩa Quẻ Kinh dịch số 39 – Quẻ Thủy Sơn Kiển: là quẻ hung có điềm “Mưu sự không đúng”. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi, cầu danh cầu lợi …

Xem ngay

4.Thủy Sơn Kiển – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: Thủy
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1044 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quẻ Thủy Sơn Kiển, đồ hình::|:|: còn gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ thứ 39 trong Kinh Dịch. … Giải nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, …

Xem ngay

5.Quẻ số 39: Thủy Sơn Kiển – 64 Quẻ Kinh Dịch – sim phong thuy

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(213 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Quẻ số 39: Thủy Sơn Kiển. Ý nghĩa: Chướng ngại, trắc trở, bế tắc, nguy khốn, nguyện vọng không dễ đạt được.

Xem ngay

6.Quẻ Thủy Sơn Kiển – Quẻ số 39 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1905 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Phân tích hình thái quẻ Thủy Sơn Kiển trong Dịch Lý phong thủy

 • Tác giả: Phân
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(908 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Quẻ Thủy Sơn Kiển Quẻ 39 – Tử Vi Kinh Dịch Phong Thủy

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(802 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Quẻ 39 – Thủy Sơn Kiển – Luận giải ý nghĩa 64 quẻ Kinh Dịch

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1811 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quẻ Thủy Sơn Kiển là gì? Quẻ Thủy Sơn Kiển, đồ hình::|:|: còn gọi là quẻ Kiển 蹇 …

Xem ngay

10.Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Sơn Kiển (蹇 jian3) chi tiết …

 • Tác giả: Luận
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1165 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quẻ Thủy Sơn Kiển là sự lộn ngược lại của quẻ Sơn Thủy Mông. Tượng hình của quẻ Sơn Thủy Mông là dưới núi có hiểm nên bên ngoài không dám bước vào vì quá mù …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quẻ thủy sơn kiển trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment