Top 9 quẻ trung kiết được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những quẻ trung kiết dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Quẻ xăm trung kiết là gì? Tìm hiểu 32 quẻ quan thế âm bồ tát

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1876 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Quẻ xăm thượng kiết là gì? Thượng Kiết là tốt hay xấu

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1878 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Quan đế linh xâm, 1932 — Số 42- Trung kiết [CHAPTER]

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(388 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Số 4 2 Tpung-kiết. Xâm nầy bàn hòi Đbng-Vĩnh mải thân, □ ixxâxaoXÂM CHỮ BÀN XÂM NGHĨA Ngẵ tăng hứa nầử sự hòa hài. Ta tuần cho ngươi việc hòa hài.

Xem ngay

4.Quan đế linh xâm, 1932 — Số 75 – Trung kiết [CHAPTER]

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1040 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: SỔ 7*ĩ Trung-kiết. Xâm nầy bán hòi Lưu-tiều-ỉhơ ái Mônq-Chánh. XÂM CHỮ BÀN XÂM NGHĨA Sanh tièn kiết đắc hẳo nbơn duơn. Trưỏx sanh kết đặng nho – n duơn tốt.

Xem ngay

5.32 quẻ quan thế âm bồ tát – Tử vi khoa học

 • Tác giả: 32
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1249 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: SỐ 20: QUẺ PHONG NẨM (Trung Kiết). Rễ sâu, nhành lá tốt. Cây vượt mãi lên cao. Kinh dinh thường đặng lợi. Cây ít, lứa thâu nhiều.

Xem ngay

6.Quẻ số 20 – Quẻ Quan Âm Bồ Tát – Hệ thống Cổ Học

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(298 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: SỐ 20. QUẺ PHONG NẨM (Trung Kiết) Rễ sâu, nhành lá tốt. Cây vượt mãi lên cao. Kinh dinh thường đặng lợi. Cây ít, lứa thâu nhiều.

Xem ngay

7.Quẻ số 26 – Xăm Quan Thánh – Hệ thống Cổ Học

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(283 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: SỐ 026 – TRUNG KIẾT · XÂM CHỮ Niên lai niên liểm giai thiên số, · DỊCH NGHĨA Mùa tới đặng thất cũng bởi trời, · LỜI BÀN Làm việc gì trước hao tổn, sau có lợi, kiện …

Xem ngay

8.[PDF] QUẺ QUÁN ÂM – saigontre

 • Tác giả: [PDF]
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1541 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Quẻ Tùng Cách (Thượng trung kiết). Lối xưa khá cải liền,. Việc mới phải cần chuyên,. Cá vượt Long Môn khỏi,. Cốt phàm hóa Thánh Tiên.

Xem ngay

9.Quẻ Quán-Âm Bồ Tát – TUVILYSO.net

 • Tác giả: Quẻ
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1187 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Liền thấy tự nhiên nên việc. Quẻ số 6: Quẻ Giá Sắc (Trung Bình) Mồ Kỷ ở trung ương, Hết Hung gặp kiết tường, Sang Trần, Phu Tử khổn,

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quẻ trung kiết trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment