Seven Seas tiếp tục những ngày thứ Tư tuyệt vời cho tháng 10

Rate this post

Seven Seas đã công bố phương tiện cấp phép cho Wonderful Thứ Tư đầu tiên vào tháng 10 năm 2021, với một bộ truyện tranh một cảnh dựa trên những chú chó dễ thương đã được chuyển thành nhãn dán LINE và văn phòng phẩm, cũng như hai bộ truyện tranh shojo mới. Không cần quảng cáo thêm, phương tiện chặn ngắn và ngọt ngào bên dưới:
NGUỒN: Bảy Biển Trên Twitter

Leave a Comment