Sống lại không gian báo chí cách mạng

Rate this post

Tại Bảo tàng Báo chí, hơn 20.000 hiện vật, tài liệu mang đậm dấu ấn của Báo chí Cách mạng Việt Nam được trưng bày. Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện riêng, một hành trình đặc biệt ghi dấu ấn trong lịch sử báo chí dân tộc, hay đồng thời là tâm huyết của những người sở hữu, sưu tầm, tập hợp chúng.

Leave a Comment