Top 10 sự tích cô chín được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những sự tích cô chín dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Sự tích Cô Chín Đền Sòng, Cô Chín Giếng và Cô Chín Thượng Ngàn

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(800 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Sự tích đền Cô Chín – Người có căn Cô Chín có lộc gì?

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1591 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Sự tích cô Chín Giếng, thăm đền cô Chín Giếng, Mẫu Sòng Sơn …

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(525 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Sự tích Cô Chín Sòng Sơn và đền Chín Giếng – Phủ Dầy Nam Định

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(577 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Các sự tích về Cô Chín trong Tứ Phủ Thánh Cô – Thần thoại Việt Nam

 • Tác giả: Các
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1316 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Cô Chín là một tiên cô ngự trên Thiên Phủ, trong một lần sơ ý làm vỡ ngọc trản phải theo lệnh nhà Trời chịu lưu đày nhân gian hầu cận Liễu Hạnh Thánh Mẫu. Cô …

Xem ngay

6.Sự tích Cô Chín Thượng Ngàn – Tứ Phủ Thánh Mẫu

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1224 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Cô Chín Là Ai – Tìm Hiểu Về Người Có Căn Cô Chín Có Lộc Gì

 • Tác giả:
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1301 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Kinh nghiệm đi đền Cô Chín Thanh Hóa cầu may – Vinpearl

 • Tác giả: Kinh
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(827 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Sự Tích Cô Chín Sòng Sơn Cô Chín Giếng – Kênh Tử Vi

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1306 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Cô Chín Thượng Thiên Là Ai? Sự Tích – Đền Thờ & Bản Chầu Văn

 • Tác giả:
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(757 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về sự tích cô chín trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment