Tại sao khi chết hầu hết mọi người đều có cơ thể trung gian? Hình dạng của thân bardo là gì?

Rate this post


HT. Thuần túy Không

Đâu là sự khác biệt giữa chúng sinh và chư Phật, Bồ tát? Chư Phật và Bồ tát biết chúng sinh từ đâu đến và chết đi, nhưng phàm phu không biết sinh tử từ đâu và chết ở đâu, nên rất sợ chết.

Bardo thân mến Nghĩa là khi lìa thân này rồi thần thức vẫn chưa đầu thai, trong thời gian đó gọi là Bardo, và Phật pháp gọi là Bardo. Tục ngữ Trung Quốc gọi là linh hồn. Linh hồn đó không tan, mỗi tuần một lần linh hồn của người đó lặp lại trạng thái chết chóc, điều này rất đau đớn nhất là đối với những người tự tử. Tuần nào họ cũng đi tự tử, họ nhảy sông tự tử, mỗi tuần họ xuống sông một lần, khổ lắm.

Cho nên lúc này tụng kinh niệm Phật là chuyên tâm cho họ, giúp họ tiêu bớt nghiệp chướng, bớt khổ, một cách hữu hiệu.

Đâu là sự khác biệt giữa chúng sinh và chư Phật, Bồ tát? Chư Phật và Bồ tát biết chúng sinh từ đâu đến và chết đi, nhưng phàm phu không biết sinh tử từ đâu và chết ở đâu, nên rất sợ chết. Chư Phật, Bồ tát biết và biết rất rõ rằng ở nơi này, người chết chưa chết, đều xa lìa thân xác này. Thân không phải là ta, thân cũng như áo đã mặc, cũ rách, đổi mới, không có chết.

Cứu linh hồn ở giai đoạn cơ thể trung gian

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Hiểu như thế nào về 6 dòng luân hồi? Thân xác không còn nữa, bình thường sau 49 ngày bạn sẽ có được một thân thể mới, tuyệt vời trong 49 ngày này bạn sẽ được đầu thai, thì trong 49 ngày này thân thể Bardo có tâm hiền lành, nhân sinh đại thiện, đại ác, không có. Bardo cơ thể. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng: Khi người có đại đức qua đời, người đó sẽ lập tức tái sinh vào cảnh giới tốt, không có Bardo thì người chết sẽ chết. Địa ngục tức thì, địa ngục không gián đoạn, lập tức sẽ đọa lạc ngay. Về phần tốt xấu, bọn họ còn phải gặp quan tòa, Diêm Vương ở đây.

Luân hồi trong Phật giáo được gọi là cuối đời, thời gian dài hay ngắn không rõ, khoảng bảy tuần là phải đầu thai, thay thân thể khác. Người có hành vi tốt thay đổi càng thay đổi càng trở nên xinh đẹp hơn. Người có tâm bất thiện, ác tâm, càng đổi tâm càng xấu, biến thành thân súc sinh, đổi thành thân ngạ quỷ, xấu hơn thân người. . Đại đa số trong 49 ngày có một số ít vẫn chưa đi đầu thai, thậm chí sau vài năm, mười năm vẫn chưa đầu thai, vẫn ở trong trạng thái Bardo.

Vậy người này là ai? Là những người còn lưu luyến với họ mà họ chưa đi đầu thai, những người đặc biệt dính vào thân xác này, chúng ta thường nói rằng giữ những thây ma họ chưa đầu thai, họ không rời khỏi thân xác này như thế nào? Họ sống trong mồ mả, nếu không ra khỏi nhà được thì rất khó đầu thai, nhà bị biến thành nhà ma.

>> Mời các bạn cùng xem video “Sau khi một người chết đi, thần thức sẽ đi về đâu, thân thể bardo có hình dạng như thế nào?” Cùng xem bài phỏng vấn Thầy Tịnh Không để hiểu thêm về vấn đề này:

Leave a Comment